NOVETATS: Ja podeu consultar les noves plantilles-guia de redacció de Protocol de recerca i de Full d'Informació/Consentiment Informat
  ESP | CAT | ENG
 
GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL CONTRACTE
La Unitat d’Admissió d’Estudis i Contractes (UAdEC), adscrita a la Secretaria Tècnica del CEIC de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTiP), s’encarrega de la gestió administrativa del contracte per als assaigs clínics i projectes d’investigació.
-
Per tal de poder iniciar la gestió del contracte és imprescindible que l'estudi sigui registrat al centre:

- El registre d'assaigs clínics amb medicament o producte sanitari es farà a partir de la sol·licitud d'idoneïtat de les instal·lacions a la Secretaria del CEI/CEIm de l'HUGTiP.
-
- El registre d'altres tipus d'estudis es farà a partir de la sol·licitud inicial d'avaluació al CEI/CEIm HUGTiP.

Un cop registrat l'estudi, es podrà gestionar el contracte enviant a l'adreça correu electrònic uadec.germanstrias@gencat.cat els següents:


REQUISITS
-
 REQUISITS PER A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DEL CONTRACTE
 REQUISITS PER A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA D'ADDENDA AL CONTRACTE


PROCEDIMENT

1. El Promotor enviarà els requisits a l'adreça de correu electrònic -uadec.germanstrias@gencat.cat
-
2. El Centre revisarà l’esborrany i informarà al promotor de les modificacions o aclariments que calguin.
-
3. Un cop acordada la versió final de l’esborrany entre les dues parts, el promotor iniciarà el procés de signatures. Enviarà a la UAdEC 4 exemplars originals, impresos a una cara i signats a cada full pel representant legal del Promotor.
-
4. Rebuts els exemplars, es posarà en marxa el circuït de signatures al Centre: IP > Fundació > Centre.
-
5. Quan el contracte estigui signat per totes les parts, la UAdEC verificarà que els requisits estiguin complets i avisarà al promotor perquè reculli el seu exemplar.TAXA

La Gestió Administrativa del Contracte comporta associada una taxa de 1.500 €* (+ IVA) que el promotor abonarà, prèvia factura emesa per la Fundació IGTP, un cop signat el contracte per totes les parts.
-

Aquesta taxa és aplicable a tots els contractes facturables. El seu abonament no quedarà condicionat a l’efectiva realització de l’estudi o a l’aprovació per part del CEI/CEIm i/o l’AEMPS.
-
En el cas de contractes no facturables i amb promotor independent no comercial, es podrà sol·licitar exempció del pagament, mitjançant una carta signada pel promotor dirigida a la UAdEC.
- 
 

Unitat d'Admissió d'Estudis
i Contractes (UAdEC)
Comitè d'Ètica de la Investigació

 Hospital U. Germans Trias i Pujol
 Ctra. Canyet s/n 08916 Badalona
 Edifici General 1ª Planta
Mòduls Urgències 1ª Planta

PERSONA DE CONTACTE
Laura Lorca
Tel: 93 497 89 74 (Ext: 3968)
uadec.germanstrias@gencat.cat
SECRETÀRIA TÈCNICA CEIC
Àngels Fortes
Responsable UAdEC
 
 
 
CEIC HUGTiP- Hospital Universitari Germans Trias i Pujol