CASTELLANO | CATALÀ  
 
 

La investigació biomèdica és una activitat imprescindible en el desenvolpament terapèutic i en el progrés sanitari. Aquesta es regeix per dos principis fonamentals: la correcció metodològica del projecte d'investigació i el respecte als postulats ètics desenvolupats en les últimes dècades: la Declaració de Helsinki, el Codi de Nuremberg, l'Informe Belmont, etc. com a garantia de protecció dels drets dels subjectes participants en qualsevol tipus d'investigació.
En aquest sentit, és missió fonamental del Comitè d' Ètica de la Investigació (CEI) procurar la correcta realització de la investigació en éssers humans, des del punt de vista metodològic, ètic i legal, així com vetllar per la protecció dels subjectes d'investigació, de manera que es respectin els principis de justícia, beneficiència i autonomia d'aquests.
El Comitè d' Ètica de la Investigació de l'Hospital Germans Trias i Pujol va ser acreditat per primera vegada amb data 13 de desembre de 1993 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Actualment manté vigent la seva acreditació, renovada amb data 11 de juliol de 2012.
Dins el panorama de la investigació clínica a l'estat, el nostre CEI s'ha consolidat com uns dels comitès més sol·licitats en l'avaluació de recerca clínica i, especialment, en aquells projectes multicèntrics en què cal coordinar l'avaluació dels diferents centres per tal d'obtenir un dictamen únic vàlid per a tot l'estat.

La vocació real d'aquest CEI, a més a més de l'oferiment de la seva competència, és ajudar a què el procés d'investigació sigui transparent i públic, amb l'ànim de contribuir a la millora de la qualitat en la investigació, com a eina destinada a millorar la qualitat de vida de les persones. Es tracta d'una tasca de gran responsabilitat social i sanitària per a la qual el CEI manté la seva autonomia i independència, comptant, això sí, amb el suport de la institució pel que fa a recursos i infraestructura. En aquest sentit, la Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol contribueix també al desenvolupament de l’activitat posant a disposició del CEI una unitat de recolzament, que assumeix la funció de Secretaria Tècnica i s’emmarca en l’estructura de gestió de la investigació de l’IGTP. El seu objectiu és garantir que el CEI pugui assumir les funcions que té assignades per la legislació, tot mantenint els estàndards de qualitat i complint amb el compromís d’eficàcia i competitivitat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DADES DE CONTACTE
Comitè d'Ètica de la Investigació
 Hospital U. Germans Trias i Pujol

 Ctra. Canyet s/n 08916 Badalona
 Plta Baixa - Edif. Maternal - Arxius
SECRETÀRIA TÈCNICA
Àngels Fortes Villegas
Tel: 93 497 89 56 / Fax: 93 497 89 74
ceic.germanstrias@gencat.cat
 ADMINISTRACIÓ
Miriam Planell / Laura Lorca
Tel: 93 497 89 74 / Fax: 93 497 89 74
NOVETATS: REQUISITS DE PRESENTACIÓ ADAPTATS A LA NOVA LEGISLACIÓ D'ASSAIGS CLÍNICS AMB MEDICAMENTS (RD 1090/2015)
  Disseny web: A. Fortes - M.Planell
CEI HUGTiP - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol