NOVETATS: Ja podeu consultar les noves plantilles-guia de redacció de Protocol de recerca i de Full d'Informació/Consentiment Informat
  ESP | CAT | ENG
 
PRESENTACIÓ
La investigació biomèdica és una activitat imprescindible en el desenvolupament terapèutic i en el progrés sanitari. Aquesta es regeix per dos principis fonamentals: la correcció metodològica del projecte de recerca i el respecte als postulats ètics desenvolupats en les últimes dècades: la Declaració d'Hèlsinki, el Codi de Nuremberg, l'Informe Belmont, etc. com una garantia de protecció dels drets dels subjectes participants en qualsevol tipus d'investigació.
És missió fonamental del Comitè d'Ètica de la Investigació Clínica (CEIC) procurar la correcta realització de la recerca en éssers humans, des del punt de vista metodològic, ètic i legal, així com vetllar per la protecció dels subjectes d'investigació, de manera que es respectin els principis de justícia, beneficència i autonomia d'aquests.
El CEIC de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol aspira a contribuir a la millora de la qualitat en la investigació com a eina destinada a millorar la qualitat de vida de les persones. Es tracta d'una tasca de gran responsabilitat social i sanitària que es desenvolupa necessàriament amb independència gràcies al suport de la institució pel que fa a recursos i infraestructura. En aquest sentit, la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) també contribueix al desenvolupament de l'activitat posant a disposició del CEIC una unitat de suport, que assumeix la funció de Secretaria Tècnica i que s'emmarca en l'estructura de gestió de la investigació de l'IGTP. El seu objectiu és garantir que el CEIC pugui assumir les funcions assignades per la legislació, mantenint els estàndards de qualitat, i complint amb el compromís d'eficàcia i competitivitat.

El Comitè d'Ètica de la Investigació Clínica de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol va ser acreditat per primera vegada amb data 13 de desembre de 1993 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Actualment manté vigent la seva acreditació, renovada amb data 21 de febrer de 2018, per actuar en qualitat de Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm). La seva activitat es desenvolupa en base a uns Procediments Normalitzats de Treball que són públics i estan disponibles per a la seva consulta a la Secretaria Tècnica.
-
A més, amb l’objectiu de poder col·laborar en la recerca promoguda per l’Institut Nacional de la Salut dels Estats Units, tant l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol com el CEIm estan registrats a l’Oficina per a la Protecció de la Recerca en Humans del Departament de Salut dels Estats Units. Aquest registre permet obtenir la garantia anomenada FederalWide Assurance, que suposa un compromís per part de la institució que els seus empleats vetllaran pel compliment dels drets dels subjectes participants en recerca. Els números de registre són els següents:
-
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: IORG0001665
CEIm de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol: IRB00002131
Federalwide Assurance de l’Hospital Universitari germans Trias i Pujol: FWA00001930

 

 

 
 
Comitè d'Ètica de la Investigació
 Hospital U. Germans Trias i Pujol

 Ctra. Canyet s/n
08916 Badalona
SECRETÀRIA TÈCNICA
Àngels Fortes Villegas
Tel: 93 497 89 56
ceic.germanstrias@gencat.cat
ADMINISTRACIÓ
Marc Lorente Fortes
Tel: 93 497 89 56

(Ext: 3968)
 
 
 
CEIC HUGTiP- Hospital Universitari Germans Trias i Pujol